Pages

11 January 2010
Хүүхдүүд яагаад буугаар тоглох дуртай байдгыг одоо л мэдлээ
Амьдрал хэмээх тоглоомын
Арга башир залийг сураагүй тэдэнд
Элдэв асуудлыг шийдэх ганцхан арга нь мэдээж
Энэ юм байна...