Pages

11 August 2011

Хураалттай хөнжлийн маань завсар
Чиний үлдээсэн
- “үзэн ядаж байна” гэсэн өгүүлбэр...
Тархины маань нугалаасны завсар
Бурханы бэлдсэн
- “их хувь тавилан”-гийн төлөвлөгөө...

2010.11.19 Чинчеон хот